• The International Space Apps Challenge is a Hackathon-style competition that brings together citizens interested in collaborating on the development of solutions to interesting challenges relevant to both space exploration and social need – using minimal resources and maximum brainpower. The International Space Apps Challenge in Vietnam will take place at the mLab East Asia – Saigon Hi-Tech Business Incubator at Ho Chi Minh City, together with over 60 other cities on all seven continents – and in space - on 20-21 April 2013. The Challenge will draw on the talents and initiative of the best and the brightest software developers, engineers, designers and technologists from around the world, who volunteer their time to respond to real-world problems with solutions than can have immediate impact. At the events, individuals collaborate with others by forming teams focused on solving a particular challenge. The teams compete with other teams around the world to utilize publicly available space and data to design innovative “solutions” to a pre-determined series of global “challenges.”
  Cuộc thi Quốc tế về Ứng dụng Không gian được tổ chức theo thể thức Hackathon với mục tiêu tập hợp những người quan tâm đến việc cộng tác để phát triển các giải pháp cho những thách thức thú vị liên quan đến thám hiểm không gian và nhu cầu xã hội – sử dụng tối thiểu vật lực và tối đa trí lực. Cuộc thi Quốc tế về Ứng dụng Không gian ở Việt Nam sẽ diễn ra tại mLab Đông Á Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lúc với hơn 60 thành phố khác trên cả 7 lục địa – và trong không gian – vào các ngày 20-21 Tháng Tư 2013. Cuộc thi sẽ huy động tài năng và sáng kiến từ những nhà phát triển phần mềm, kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ giỏi nhất trên khắp thế giới, những người tự nguyện dành thời gian để tìm giải pháp có tác động tức thì cho những vấn đề hiện thực. Tại các sự kiện này, các cá nhân sẽ cộng tác với nhau để hình thành nhóm tập trung vào giải quyết một thách thức cụ thể. Các đội trên khắp thế giới sẽ cạnh tranh với nhau để sử dụng không gian và dữ liệu được cung cấp nhằm thiết kế “các giải pháp” sáng tạo cho một chuỗi được xác định trước các “thách thức” toàn cầu.

  Resources


  Sponsors

  • infoDev (World Bank Group)
  • Government of Finland
  • Saigon Hi-Tech Business Incubator (SHBI)

  Location

  mLab East AsiaMap it
  Lot K1-G3, Road D1
  Saigon Hi-Tech Park Tan Phu ward, District 9
  Ho Chi Minh City
  Viet Nam

  Time

  Start


  End

  Leads

 • The following projects were worked on at Space Apps Challenge Ho Chi Minh City: