This project is solving the Deployable Greenhouse challenge.

Овој предизвик се состои од испраќање на самомонтирачка стаклена градина на Марс која по слетувањето ќе започне самостојно со работа

Идејата е да се складираат основни суровини за живот во автономна стаклена градина, наменети за космонаутите кои подоцна би пристигнале

Целта е производство на кислород и хранливи материиProject Information

License: MIT License
Source Code/Project URL: https://www.dropbox.com/sh/sgmi5g0udcb6k0g/879qFsgLyj?v=0swn

Resources